Mangyaring sagutan ang 5 mga katanungan tungkol sa iyong unang pangalan: Ang iyong pangalan:

Pangalan ng lalaki na unang letra ay #

ABCDEJKMNRXYZ

Pangalan ng babae na unang letra ay #

ABCDEFGHJKLMNPRST

Pangalan ng lalaki na nagtatapos sa #

DEHKLMNORSTY

Pangalan ng babae na nagtatapos sa #

AEHILNORSUY